POZIOMY Szkoła BUENA VISTA prowadzi kursy językowe na sześciu poziomach zaawansowania podzielonych na moduły semestralne:

A1 Inicial poziom początkujący 60-80 godzin lekcyjnych
A2 Básico poziom podstawowy 120 godzin lekcyjnych
B1 Intermedio poziom średnio-zaawansowany 120 godzin lekcyjnych
B2 Intermedio Alto poziom średnio-zaawansowany
wyższy (poziom samodzielności)
240 godzin lekcyjnych
C1 Avanzado poziom zaawansowany
(poziom biegłości)
240 godzin lekcyjnych
C2 Superior poziom bardzo zaawansowany 240 godzin lekcyjnych

 

Co to jest Buena Vista i jak uczymy >>

 

PROGRAM Kursy prowadzone są według programu nauczania opracowanego przez nasz zespół. Program kursów dostosowany jest do wytycznych CEF : Common European Framework of Reference for Languages: learning, teaching, assessment ( Europejski system opisu kształcenia językowego: uczenie się, nauczanie, ocenianie ).
Co to jest CEF?
Zobacz tabelę umiejętności językowych dla poszczególnych poziomów»»

ORGANIZACJA ZAJĘĆ Zajęcia na kursie standardowym odbywają się 2 razy w tygodniu po 2 godziny lekcyjne (90 minut). Zajęcia na Kursie dla Zapracowanych odbywają się raz w tygodniu po 2 godziny zegarowe. Latem lekcje odbywają się codziennie od poniedziałku do czwartku po 2 godziny zegarowe.

DOBÓR POZIOMU odbywa się na podstawie krótkiej rozmowy z lektorem.

LICZEBNOŚĆ GRUP Maksymalna liczba osób w grupie wynosi 12. Przeciętnie do jednej grupy uczęszcza 5-6 osób.

METODA KOMUNIKACYJNO-FUNKCJONALNA Szkoła BUENA VISTA naucza tzw. metodą komunikacyjno-funkcjonalną.
Podstawowe założenia tej metody to:
 

 • Kształcenie czterech podstawowych umiejętności językowych: mówienia, rozumienia ze słuchu, czytania i pisania w sposób odpowiadający potrzebom życia we współczesnym społeczeństwie.

 • Prowadzenie zajęć w języku docelowym, co błyskawicznie wykształca umiejętność rozumienia ze słuchu.

 • Nauczanie poprzez tak zwaną funkcję, czyli rozbudzenie w słuchaczu świadomości tego co chce powiedzieć, a następnie dostarczenie mu narzędzi jak to powiedzieć. Przykładowo: funkcja - „Chcę wyrazić pragnienie”, narzędzie - „Użyję do tego trybu Subjuntivo ”. 
  Przeczytaj ciekawy artykuł o naszej metodzie»»

 • Skoncentrowanie na wartości komunikacyjnej kursu:

  • Przydatność, opłacalność - dobór zawartości kursu tak, żeby była ona przydatna do porozumiewania się z innymi ludźmi w realnych, prawdopodobnych sytuacjach;
  • Utrwalanie wiedzy poprzez powtarzanie i praktykę w tempie pozwalającym na jej przyswojenie;
  • Interakcja – nacisk na wykorzystanie języka w celu nawiązania kontaktu z innymi ludźmi i wymiany informacji, tak samo jak ma to miejsce w języku ojczystym: rozmowa, e-mail, sms, telefon. 
    
 • Kształcenie niezależności - dążenie do maksymalnego uniezależnienia się studenta od nauczyciela, kształcenie umiejętności rozumienia z kontekstu, rozumienia ze słuchu bez dostępu do tekstu pisanego; dedukcji i samodzielnego poszukiwania odpowiedzi w różnych źródłach;

 • „Naucz się uczyć” Aprende a aprender ) – ciągły dialog ze studentem na temat jego sposobu uczenia się, tworzenie poczucia odpowiedzialności za osiągnięte wyniki, kształcenie technik klasyfikowania wiedzy, powtarzania, rozwijania pamięci wzrokowej, myślenia w języku docelowym, refleksji nad osiągniętymi wynikami; kształcenie wiary we własne siły, optymizmu oraz umiejętności docenienia i wykorzystania tego co już się umie;

 • Wykorzystanie wiedzy społecznej, kulturowej i umiejętności życiowych studenta w procesie nauki języka obcego.

EGZAMINY Nauka na każdym poziomie kończy się egzaminem. Po zdaniu egzaminu można kontynuować naukę na następnym poziomie.

LEKTORZY Szkoła zatrudnia specjalistów posiadających wykształcenie lingwistyczne, a także predyspozycje i przygotowanie do pracy pedagogicznej. Zespół BUENA VISTA tworzą zarówno Polacy jak i profesores nativos.
Nasz zespół»»

 

Więcej - FAQ - Często zadawane pytania»»