Buena Vista Szkoła Języków Obcych stosuje się do określonych prawem wymogów ochrony prywatności użytkowników swoich serwisów.
Buena Vista nie sprzedaje i nie udostępnia osobom trzecim danych osobowych czy kontaktowych użytkowników swoich serwisów.
Informacje wysyłane przez Buena Vista do osób, które udostępniły swoje dane kontaktowe, związane są ściśle z działalnością firmy.
Buena Vista nie wysyła nie zamówionych informacji komercyjnych dotyczących własnej działalności.
Buena Vista nie wykorzystuje udostępnionych danych kontaktowych do dystrybucji ofert handlowych innych firm.

Dane osobowe

W czasie korzystania z internetowych serwisów należących do Buena Vista możesz zostać poproszony o podanie niektórych swoich danych poprzez wypełnienie formularza lub w inny sposób. Dane, o które będziesz proszony, to w większości przypadków adres e-mail.

Zamawianie usług

Zamawianie płatnych usług oferowanych przez Buena Vista wymaga podania w odpowiednim formularzu pełnych danych osobowych, takich jak imię i nazwisko, data urodzenia, adres zamieszkania i numer telefonu.

Wymagamy tylko tych danych, które są niezbędne do wykonania zamówionej usługi. Niepodanie wymaganych danych zablokuje czynność, której te dane dotyczą.

Subskrypcja newslettera

Zapisanie się do elektronicznego biuletynu czyli newslettera należącego do Buena Vista wymaga podania w odpowiednim formularzu swojego adresu e-mail. Uzyskane w ten sposób dane są dodawane do listy mailingowej. Adres e-mail jest niezbędny do tego, aby można było wysłać danemu czytelnikowi wiadomości przeznaczone do dystrybucji przy użyciu newslettera.

Newsletter rozsyła wyłącznie materiały związane z działalnością Buena Vista takie jak bezpłatne kursy, artykuły oraz wybrane informacje na temat oferty firmy.

Niezapowiedziane wiadomości

Buena Vista zastrzega sobie prawo do wysyłania niezapowiedzianych wiadomości osobom, których dane kontaktowe posiada i które zgodziły się z Polityką Prywatności.

Pod pojęciem niezapowiedzianych wiadomości Buena Vista rozumie istotne informacje odnoszące się bezpośrednio do własnych serwisów i usług, np. dotyczące zmian wprowadzonych w funkcjonowaniu tychże.

Niezapowiedziane wiadomości to także niekomercyjne listy okolicznościowe np. życzenia świąteczne.

Sporadycznie wysyłane są niekomercyjne informacje otrzymane od innych podmiotów. Przeważnie dotyczą one działalności kulturalnej, która może zainteresować użytkowników serwisów Buena Vista.

Partnerzy

Polityka Prywatności nie obejmuje serwisów i firm, których dane kontaktowe podane są w serwisach i czasopismach należących do Buena Vista. Korzystając z tych serwisów należy zapoznać się z deklaracją ochrony prywatności opublikowaną przez ich właścicieli.

Prawo do wprowadzania zmian

Buena Vista zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Polityce Prywatności. O wprowadzonych zmianach użytkownicy serwisów Buena Vista będą niezwłocznie informowani.

Jakiekolwiek zmiany wprowadzone w Polityce Prywatności nie mają wpływu na podstawową jej zasadę, która polega na pełnej ochronie udostępnionych danych kontaktowych i osobowych oraz na bezwzględnym przestrzeganiu zakazu nie rozsyłania nie zamówionych informacji handlowych.

Prawo do wglądu, modyfikacji i usunięcia danych

Osoby, które udostępniły Buena Vista swoje dane kontaktowe lub osobowe, mają prawo do wglądu i do modyfikacji tych danych. Na żądanie właściciela jego dane kontaktowe lub osobowe zostaną natychmiast usunięte z bazy danych Buena Vista. Po usunięciu danych osoba, której te dane dotyczą, przestanie otrzymywać wiadomości wysyłane przez Buena Vista do użytkowników swoich serwisów.

Jeśli nie zgadzasz się z niniejszą Polityką Prywatności, prosimy, abyś nie odwiedzał stron internetowych należących do Buena Vista, nie prenumerował czasopism oraz nie nabywał oferowanych przez Buena Vista usług.