Buena Vista Szkoła Języków Obcych szanuje własność intelektualną innych i prosi użytkowników swoich serwisów o to samo.

Wszystkie teksty, grafiki, fotografie i inne pliki publikowane przez Buena Vista są własnością Magdaleny Szczodrej o ile nie zostały oznaczone inaczej.

Zawartość serwisów Buena Vista oraz innych publikacji autorstwa Magdaleny Szczodrej podlega prawom autorskim Magdaleny Szczodrej.

Prawa autorskie pozostałych materiałów publikowanych przez Buena Vista za zgodą ich autorów należą do ich autorów.

Kopiowanie dokumentów publikowanych przez Buena Vista dozwolone jest tylko w celach prywatnych. Kopiowanie w celach komercyjnych lub nieprywatnych i rozpowszechnianie jakąkolwiek metodą poligraficzną czy elektroniczną jest zabronione, chyba że zostało inaczej uzgodnione z Magdaleną Szczodrą.

Buena Vista nie ponosi odpowiedzialności za zawartość stron internetowych należących do innych podmiotów, których adresy pojawiają się w publikacjach Buena Vista.